• Package Services

    Փաթեթային ծառայություններ

    Հորատանցքի պրոֆիլի, երկրաբանական շերտավորման և լիտոլոգիայի տվյալների, ստորջրյա շարժիչների նախագծման առանձնահատկությունների և կիրառման նախորդ արդյունքների հիման վրա DeepFast- ը համակարգչային ծրագրերի միջոցով կկազմի այս կազմավորման հորատման գործիքների դիզայն: